Krzysztof Kozłowski

radca prawny
mediator

Jestem niepoprawnym entuzjastą prawa. Szczególnie bliskie jest mi prawo spadkowe i działkowe (dot. ROD), w których się specjalizuję. Obraną specjalizację uzupełniam kompetencjami z zakresu negocjacji i mediacji. Na co dzień pracuję w Warszawie, lecz wspieram Klientów z całego kraju.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy

Witam Cię serdecznie! Na łamach bloga pisałem już o tym, jak zostać działkowcem. Wyjaśniłem również, czym różni się status działkowca od statusu członka stowarzyszenia. Dziś chcę Ci opowiedzieć, jak możesz zostać członkiem stowarzyszenia ogrodowego.

Pod warunkiem, że tego właśnie chcesz 🙂

Bo absolutnie nie jest to konieczne, by móc cieszyć się swoją działką w ROD. I nikt nie może Cię do tego zmusić.

Jak zostać członkiem stowarzyszenia ogrodowego? Ustawa a statut

Stowarzyszenie ogrodowe jest szczególnym rodzajem stowarzyszenia, ale nadal stowarzyszeniem. Stosuje się więc do niego ogólne przepisy prawa stowarzyszeń. Właśnie one w pierwszej kolejności decydują, kto może zostać członkiem stowarzyszenia.jak zostać członkiem stowarzyszenia ogrodowego?

Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy – co do zasady – posiadać polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.

Jeżeli nie zostałeś ubezwłasnowolniony i nie utraciłeś praw publicznych na skutek wyroku sądu (co może mieć miejsce w przypadku naruszenia prawa karnego), a jesteś osobą pełnoletnią – możesz ubiegać się o członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym.

A co z cudzoziemcami? Oni też – pod pewnymi warunkami – mogą być działkowcami. Ale o tym napiszę innym razem 🙂

Do stowarzyszeń mogą należeć także osoby małoletnie, ale nie mogą być one działkowcami (już nie). Więc nie będziemy się tym zajmować.

Oprócz przepisów ustawowych istotne znaczenie mają również postanowienia statutu stowarzyszenia ogrodowego. Albowiem to właśnie statut określa sposób nabywania członkostwa.

Co więcej, statut stowarzyszenia ogrodowego może przewidywać różne wymagania dla zostania jego członkiem. Dodatkowe względem wymogów ustawowych, o których już mówiłem.

Jeżeli działkowiec z danego ROD spełnia wymogi statutu, to stowarzyszenie nie może odmówić przyjęcia go w poczet swoich członków.

Jak więc widzisz, większość działkowców spełnia warunki ustawowe, by zostać członkami stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD. Ważne jedynie, by zapoznać się z ewentualnymi wymaganiami zawartymi w statucie konkretnego stowarzyszenia.

W praktyce, postanowienia statutu są najczęściej jedynie powtórzeniem przepisów rangi ustawowej 🙂

A czy warto być członkiem stowarzyszenia ogrodowego? Jak uważasz?

Zostaw swój komentarz, chętnie poznam Twoje zdanie!

Działkowiec a członek stowarzyszenia

Krzysztof Kozłowski01 lipca 2020Komentarze (0)

Dzisiaj chciałbym Ci wyjaśnić bardzo ważną rzecz. Mianowicie, opowiedzieć o tym, kim jest działkowiec, a kim członek stowarzyszenia. A więc o dwóch podstawowych rolach w działkowej społeczności, które czasem skupiają się w jednej osobie, a czasem…

… wcale nie 🙂

Bo widzisz, każdy, kto posiada działkę w ROD jest działkowcem.

Ale nie każdy działkowiec jest członkiem stowarzyszenia. Bo takiego obowiązku nie ma.

(mimo że pod rządami poprzedniej ustawy był. Wówczas każdy działkowiec musiał być jednocześnie członkiem Polskiego Związku Działkowców. Inaczej się nie dało)

O tym, jak zostać działkowcem, pisałem na blogu w tym miejscu. Wkrótce zamierzam też napisać, kto może zostać członkiem stowarzyszenia ogrodowego.

Ale teraz zależy mi na tym, byś zrozumiał i dobrze zapamiętał, powyższe rozróżnienie.

działkowiec a członek stowarzyszenia

Działkowiec i członek stowarzyszenia to dwa różne pojęcia, które w dodatku mają istotne znaczenie dla Twojego funkcjonowania w działkowym świecie.

(wciąż mało kto kojarzy, że to nie są synonimy. Jeszcze mniej osób wie, o co w tym chodzi)

Działkowiec a członek stowarzyszenia

Działkowiec to pełnoletnia osoba, która zawarła umowę dzierżawy działkowej z wybranym stowarzyszeniem ogrodowym. Dzięki czemu jest uprawniona do korzystania z działki w danym ROD.

Natomiast członek stowarzyszenia ogrodowego to działkowiec lub osoba zainteresowana działką, który spełnia wymagania statutu stowarzyszenia i wyraził chęć zostania jego członkiem (składając stosowny wniosek).

Jeżeli wymagania statutu zostały spełnione, stowarzyszenie ogrodowe nie może odmówić działkowcowi z prowadzonego przez stowarzyszenie ROD zostania jego członkiem.

Podobnie, stowarzyszenie nie może czynić wbrew działkowcowi, który postanowił wystąpić ze stowarzyszenia, pozostając jednakże działkowcem w ROD.

Powyższe prowadzi do wniosku, że tylko od Ciebie, jako działkowca, zależy, czy chcesz być członkiem stowarzyszenia ogrodowego, czy nie 🙂

Członkostwo w stowarzyszeniu daje szereg uprawnień, których nie mają niezrzeszeni w nim działkowcy. Jednocześnie pozostawanie poza stowarzyszeniem nie oznacza, że ma się więcej swobody.

Wręcz przeciwnie – regulamin ROD obowiązuje wszystkich przebywających na terenie ROD (nawet osoby trzecie! Gości działkowców etc.), lecz jest uchwalany przez stowarzyszenie.

Konkretnie, przez jego członków 😉

Niemniej od Ciebie zależy, czy chcesz być działkowcem, czy działkowcem-członkiem stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie może Cię do tego zmusić.

Jak zostać działkowcem?

Krzysztof Kozłowski29 czerwca 2020Komentarze (0)

Działkowcem może zostać każda pełnoletnia osoba. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nie przewiduje innych bezwzględnych wymagań, pozostawiając jedynie pewne niejasne wytyczne, z którymi nie bardzo wiadomo, co zrobić.

Spotkałem się z informacją, że wybuch epidemii koronawirusa zwiększył zainteresowanie działkami w ROD.

Nie wiem, czy to prawda, czy tylko element kampanii marketingowej ogrodów działkowych 😉 W moim ROD jak były „działki na sprzedaż”, tak są nadal. Nic się w tym zakresie nie zmieniło.

Tak czy inaczej, niezależnie od powodów, dla których chcesz zostać działkowcem, warto wiedzieć – czy możesz 🙂

jak zostać działkowcem?

Jak zostać działkowcem?

Działkowcem, jak stanowi ustawa, jest każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki.

Nie ma więc znaczenia obywatelstwo, ogrodnicze umiejętności i doświadczenie (lub ich brak), ani liczba pokoleń działkowców w rodzinie ^^

Wystarczy mieć ukończone 18 lat.

(lub uzyskać pełnoletność w inny sposób. Tak, jest to możliwe 🙂 )

Przepis sugeruje, że oprócz spełnienia warunku pełnoletności trzeba być również uprawnionym do korzystania z działki w ROD.

Ale tak naprawdę ustawa po prostu powtarza to samo w różnych wariantach i miejscach, bo uprawnionym do korzystania z działki jest pełnoletnia osoba, która zawarła umowę dzierżawy działkowej ze stowarzyszeniem ogrodowym.

Jeżeli więc jesteś pełnoletnia lub pełnoletni – możesz zawrzeć stosowną umowę z wybranym stowarzyszeniem ogrodowym (prowadzącym dany ROD). Dzięki temu staniesz się osobą uprawnioną do korzystania z działki na podstawie prawa do działki.

I tyle.

Wytyczne – co ustawodawca miał na myśli?

Słowa wyjaśnienia wymagają jeszcze „wytyczne”, o których powiedziałem na wstępie.

Otóż, zgodnie z prawem stowarzyszenie ogrodowe przy ustanowieniu prawa do działki powinno uwzględniać w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę.

Problem polega na tym, że ustawa nie określa żadnych funkcji ROD ani działki (określa jedynie „cele” ROD). Nie wskazuje też, jak należy oceniać zamieszkiwanie przez potencjalnego działkowca w danej miejscowości.

Chodzi o odległość miejsca zamieszkania od ROD? O wielkość wsi/miasta, w którym zamieszkuje przyszły działkowiec?

Kryteria pozostają tajemnicą 🙂

Myślę, że powyższy przepis miał w założeniu sprawić, by działkę w pierwszej kolejności uzyskały osoby, które najbardziej jej potrzebują i mogą o nią odpowiednio zadbać. A więc osoby – jak mówią prawnicy – „dające rękojmię” bycia działkowcami z krwi i kości 😉

Ale przepis, z racji swojej ułomności, w praktyce nie ma znaczenia.

Pozostaje kwestia pełnoletności.

I już 🙂

 

Stowarzyszenia ogrodowe podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zwykle z takim wpisem wiążą się różnego rodzaju opłaty.

Jak jest w przypadku ogrodów działkowych? Przekonajmy się!

Stowarzyszenie ogrodowe – wniosek do KRS

Zacznijmy od kilku podstawowych faktów. Każde stowarzyszenie ogrodowe musi znaleźć się w rejestrze stowarzyszeń.

(pełna nazwa tego rejestru jest bardzo rozbudowana i poza stowarzyszeniami obejmuje wiele innych rodzajów podmiotów. Ale nam wystarczy „rejestr stowarzyszeń”)

Zarówno pojawienie się w rejestrze, jak i każda zmiana widniejących w nim informacji dotyczących stowarzyszenia wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do sądu rejestrowego. Wniosek składa się na urzędowym formularzu i dołącza stosowne załączniki.

Mogłoby się wydawać, że to proste… Nic bardziej mylnego 🙂

Bo formularza nie wystarczy wypełnić. Trzeba go wypełnić starannie – kompletnie – i nieomylnie. Gdyż każda, nawet najdrobniejsza pomyłka, skutkuje zwrotem wniosku i koniecznością ponownego złożenia dokumentów.

Co więcej, formularz zawiera liczne pouczenia, wskazujące co i jak należy do niego wpisać.

To dobrze, pomyślisz, łatwiej go uzupełnić. Ale…

Ale w praktyce każde odstępstwo od zasad określonych w pouczeniu skutkuje zwrotem wniosku. Nie ważne, że czytając wniosek każdy wie, o co chodzi. Ani że informacje można znaleźć w innych dokumentach, czy w internecie.

Cokolwiek się nie zgadza – wniosek wraca do nadawcy.

I nie jest to wyraz złej woli pracowników sądu. Tylko bardzo rygorystycznych przepisów.

Witaj w świecie KRS ^^

Kiedyś myślałem, że stowarzyszenia ogrodowe nie będą zainteresowane pomocą radcy prawnego w sporządzaniu wniosków do KRS. Bo przecież w formularzu „wszystko jest opisane”.

Jak się jednak okazało, bardzo często stowarzyszenia proszą mnie o pomoc w tym zakresie.

Bo osoby nie sporządzające tego rodzaju wniosków na co dzień po prostu nie mają doświadczenia i bardzo łatwo wchodzą na minę formularzowych pouczeń. Korzystając z pomocy prawnika unikają zwrotu wniosku i zyskują wiele czasu, który mogą poświęcić na zarządzanie ROD i rozwiązywanie problemów działkowców.

Na działkowe życie, łączące pracę z odpoczynkiem 🙂

Wniosek do KRS a opłaty

Jednym z nieodłącznych elementów wniosku do KRS jest kwestia opłat sądowych.

Jeden z wielu tematów do sprawdzenia, aby prawidłowo wypełnić wniosek i uzyskać wpis lub zmianę wpisu w rejestrze stowarzyszeń. A także kolejna sprawa do załatwienia, gdy powyższego sprawdzenia zabrakło, lub doprowadziło do błędnych wniosków.

Bo widzisz, stowarzyszenie ogrodowe – co jest bardzo miłe 🙂 – nie podlega opłatom sądowym od wniosku do KRS, ani opłatom za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

W odróżnieniu od większości innych podmiotów, szczególnie firm wpisywanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

Powyższe zwolnienie z opłat dotyczy wyłącznie spraw o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia ogrodowego w rejestrze stowarzyszeń KRS.

Co więcej, wbrew ogólnej zasadzie ogłaszania wszelkich zmian w KRS na łamach Monitora Sądowego i Gospodarczego (co podlega odrębnej opłacie), zmiany dotyczące rejestru stowarzyszeń nie są w nim publikowane.

Składając wniosek do KRS stowarzyszenie ogrodowe nie płaci więc ani opłaty sądowej od wniosku, ani opłaty za ogłoszenie w MSiG 🙂

To istotna oszczędność, zwłaszcza że wniosek do KRS stowarzyszenie ogrodowe sporządza najrzadziej co kilka lat, wskazując sądowi aktualny skład osobowy organów stowarzyszenia.

A co, jeśli – zapytasz – stowarzyszenie złożyło już wniosek do KRS wraz z opłatą? Jak teraz już wiesz, nienależną.

Ha! Będę o tym pisał wkrótce na blogu 🙂

***

Tymczasem na działce prawnika w ogrodniczkach kwitną bzy! Na zdjęciu lilak Sensation.

stowarzyszenie ogrodowe w KRS